Print Friendly, PDF & Email

Zinnige Zorg heeft veel gebracht, nu moeten we doorpakken!

Door Marjo Vissers, CEO Coöperatie VGZ.

Een goed voorbeeld van Zinnige Zorg is dat een 100% online GGZ behandeling een grotere klachtenreductie laat zien dan een reguliere behandeling. Dit is een van de mooie inzichten die GGZ Oost-Brabant ons gegeven heeft na de introductie van hun Digitale poli voor multidisciplinaire GGZ, inmiddels alweer drie jaar geleden. Ook mensen met een complexe zorgvraag kunnen worden geholpen via deze 100% online behandeling. Al vanaf de intake is de behandeling ingestoken op herstelgerichte zorg, met een focus op alle domeinen van herstel. De analyses van hun behandeltrajecten de afgelopen periode, laten zien dat de behandelduur met meer dan 60% is gedaald. Een traditionele behandeling duurt bij GGZ Oost Brabant gemiddeld 2,3 jaar, terwijl dit bij de digitale poli 0,7 jaar is. Bovendien is de wachttijd tot de start van de behandeling aanzienlijk korter. Deze inzichten zijn heel waardevol om de toegankelijkheid van de GGZ te vergroten. Zeker in het licht van de torenhoge wachtlijsten waar we al jarenlang mee kampen, want op deze manier kunnen we met dezelfde behandelcapaciteit meer cliënten helpen. Een wachtlijst in Noord Nederland kun je dan immers oplossen via digitale behandelcapaciteit in Zuid Nederland. Je kunt de capaciteit dus beter inzetten en tekorten bovenregionaal opvangen. Bovendien heeft het logischerwijs ook een stevige impact op duurzaamheid, aangezien vele reiskilometers worden bespaard: 16 % van de CO2 -voetafdruk in de zorg wordt veroorzaakt door reisbewegingen van en naar de patiënt. En last but not least, zou het ook nog kunnen helpen in de arbeidsmarkt problematiek. Behandelaren kunnen vanaf thuis behandelen.

Dit is zomaar één van de voorbeelden van Zinnige Zorg. Met het gelijknamige netwerk werken we aan het toekomstbestendig maken van de zorg. Het netwerk Zinnige Zorg is een partnership met zorgaanbieders die échte impact willen maken om de zorg van de toekomst vorm te geven. Het netwerk bestaat uit twaalf ziekenhuizen, vier GGZ-instellingen en drie V&V aanbieders.

Voor transformatie is partnership cruciaal

En échte impact gaat veel verder dan af en toe een gezamenlijk project. Deze aanbieders passen hun bedrijfsvoering aan, zoeken telkens naar nieuwe voorbeelden van Zinnige Zorg en zijn bereid om hun ervaringen, zorgen en ideeën te delen met het doel om te verbeteren. In het netwerk stellen we onszelf vragen als: kunnen we zorg zo organiseren dat we meer ruimte kunnen creëren voor mensen die dit het hardste nodig hebben? Kan het duurzamer of doelmatiger en beter voor de patiënt? Én kan dat allemaal tegelijk? Enthousiaste zorgprofessionals ontwikkelen innovaties en zijn zelf ambassadeur van hun Good Practices. Alliantieteams van VGZ begeleiden de zorgprofessionals met de uitwerking en implementatie. Ze denken mee, schrijven mee, werken mee en vervolgens zoeken we samen het podium dat deze koplopers verdienen. Het is namelijk niet niks, als je echt wilt transformeren moet je anders gaan denken, kijken en werken. Wat je gisteren deed, kan morgen mogelijk beter. Dat vraagt elke dag gesprekken in je organisatie (“deden we het dan niet goed”, “wij zijn het zo gewend”, “het kost tijd om het andere te leren”) om de verandering echt te laten plaatsvinden. Maar ook gesprekken tussen zorgaanbieder en verzekeraar zijn spannender dan voorheen, want ze gaan over dingen die niet lukken, tegenvallers waar meer tijd of soms meer geld voor nodig is, of patiënten die niet kunnen wennen of het anders willen. En ook van de verzekeraar vraagt het wat, want echt onderdeel zijn van het partnership betekent ook de handen uit de mouwen steken en niet op de tribune kijken hoe de ander de transformatie organiseert.

Om het verschil te kunnen maken, moet er wel verschil zijn

Het lijkt logisch om bij alle zorgaanbieders dezelfde verandering door te voeren, tegelijkertijd. Maar juist in de verschillen zit de kans om te verbeteren. Onze zorginkopers gaan in gesprek met aanbieders om koplopers te vinden. We stellen ze vragen als: waar loop je in voorop en hoe is dat gelukt, wat deed je dan anders, waar liep je tegenaan en wat was die echt stevige impact, wat heb je nodig om dat groter of breder te maken? Al die kennis nemen we op in Good Practice beschrijvingen en implementatieplannen waar anderen hun voordeel dan mee kunnen doen. We nemen ze mee in onze zorginkoop-koffers en kijken in andere regio’s welke Good Practices een oplossing kunnen zijn voor de problemen die daar spelen. Natuurlijk aangepast op de context en het liefst nóg slimmer. Want juist verschillen laten ons continu verbeteren. Wat vandaag de meest zinnige zorg is, is morgen alweer vernieuwd door een andere zorginstelling. Dit zagen we tijdens de COVID periode, de goede ideeën schoten uit de grond en werden overgenomen, bijgesteld en op maat elders geïmplementeerd. We deden het elke dag slimmer, handiger, beter. We zijn dus juist gebaat bij verschillen en moeten dat vasthouden. Het ergste wat ons kan overkomen is dat iedereen naar een standaard toe moet met verplichte implementaties. Patiënten zijn verschillend, regio’s zijn verschillend, zorgaanbieders, competenties, en context zijn verschillend. Dus de weg naar transformatie is ook verschillend. Tijdens die transformatie kun je leren van elkaar. En dan heel nieuwsgierig zijn: waarom lukt dit op de ene plek wel en op de andere niet? Wat precies is beperkend en hoe kunnen we dat omdraaien? Meestal is dat niet eens financiering of regulering, maar gaat het om andere, meer veranderkundige, zaken. Om dat te ontdekken is dat echte partnership met die gezonde dosis nieuwsgierigheid nodig. En natuurlijk die verschillen, want daar zit de verbeterkans.

Zinnige Zorg heeft veel opgeleverd

Als ik terugblik op de afgelopen zes jaar, zie ik dat er veel is gebeurd. Samen met zorgaanbieders zijn ruim 200 initiatieven uitgewerkt en zijn ca. 650 projecten elders geïmplementeerd. Met de Samen Voorop- Awards zetten we aanbieders met innovatieve ideeën in het zonnetje. Kortgeleden hebben we voor de 7e keer deze prijs uitgereikt op een feestelijke manier. Er zijn grote transformatieprogramma’s op Zinnige Zorg gerealiseerd die impact hebben op de patiënt én de medewerkers. De impact op de medewerkers blijkt bijvoorbeeld uit het programma Nurses Know Better: door te vragen naar de ideeën van verpleegkundigen wordt de zorg slimmer georganiseerd én gaat het werkplezier omhoog. Zinnige Zorg betekent ook dingen níet meer doen. Na een goed gesprek met de patiënt kan het passender zijn om voor een alternatief te kiezen en géén behandeling te doen. Dit gesprek kost tijd en is zeer zeker ook Zinnige Zorg.

Het IZA onderstreept de grote beweging naar passende zorg, maar de koplopers maken het verschil De IZA beweging geeft ons wind mee. Het is belangrijk voor onze missie om de zorg niet alleen nu, maar ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Maar laten we niet vergeten dat we niet nu pas beginnen. Er ligt al zoveel! Er is al zoveel geleerd en er zijn al zoveel ervaringen opgedaan. Ik ben dankbaar voor de stappen die we al gezet hebben, voor de gedrevenheid van al die zorgprofessionals en patiënten die goede ideeën hebben ingebracht, voor de ruimte die we hebben gekregen om deze te challengen en op te schalen. Ondanks al deze resultaten en inspanning van velen, legt de uitdaging van de toenemende zorgvraag de lat opnieuw hoger, en onze almaar stijgende CO2-voetafdruk in de zorg voegt een extra uitdaging toe. Dus aan de slag, op zoek naar de verschillen, want dan kunnen we het verschil gaan maken en de zorg voor toekomstige generaties toegankelijk en betaalbaar houden.

Zoektermen voor het internet:   

Marjo Vissers, passende zorg, zinnige zorg, GGZ behandeling, online behandeling, transformatie, GGZ, impact

Schrijf u in voor de nieuwsbrief


En ontvang elke 2 weken de nieuwsbrief met de meest recente artikelen in je mailbox!

Klik hier om in te schrijven

Dit zal sluiten in 10 seconden