Print Friendly, PDF & Email

Door Sophie Brühl, huisarts en medeoprichter van Buurtdokters.   

In november 2022 schreef ik in deze nieuwsbrief hoe Buurtdokters als startup het praktijkhouderschap weer aantrekkelijk wil maken voor huisartsen. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. Aan de urgentie van onze missie – iedereen een vaste huisarts! – is helaas weinig veranderd. Gelukkig hebben we als organisatie wel mooie stappen gemaakt en zijn we de startup fase allang voorbij.  

Groei en erkenning  

Buurtdokters volgt samen met ambitieuze huisartsen bestaande praktijken op. Ook ondersteunen we ervaren praktijkhouders die het plezier terug willen in hun vak. Wij brengen de bedrijfsmatige kant van de praktijk op orde en bieden coaching en brede ondersteuning. De huisarts heeft daardoor focus op zorg en het praktijkteam. We willen echt aansluiten op de behoeftes van de nieuwe generatie. Daarom kun je als huisarts met ons al praktijkhouder zijn vanaf drie dagen in de week.  

 We hebben het afgelopen jaar een stevige groei doorgemaakt. Inmiddels zijn we partner van 18 huisartspraktijken en er zitten er nog veel meer in de pijplijn. Het helpt enorm dat onze naam bekender wordt, en dat huisartsen zich steeds meer realiseren dat we het beste voor hebben met de huisartsgeneeskunde. We waren al heel blij toen de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) positief over Buurtdokters oordeelde in het rapport De basis op orde. Toen Marjolein Tasche, de nieuwe voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), onlangs hetzelfde deed in Medisch Contact konden we ons geluk niet op.  

 De schade die Private Equity in de huisartsenzorg aanricht straalt immers ook op ons af. Sommigen zien een Comed in alle initiatieven in de huisartsenzorg en vegen dat op één hoop. Dat worden er gelukkig steeds minder. Huisartsen zien in hun regio dat Buurtdokters nooit een huisartspraktijk overneemt zonder praktijkhouder, en dat we hun collega’s die moeilijk opvolging vinden actief helpen bij hun zoektocht. Het kost veel energie om huisartsen te overtuigen van onze bedoelingen en meerwaarde, maar nu het resultaat oplevert is de voldoening des te groter.  

Buurtzorg en Zilveren Kruis  

Dat we aan vertrouwen winnen vertaalt zich in nieuwe partnerschappen. Zo zijn we vorig jaar een samenwerking aangegaan met Buurtzorg van Jos de Blok. Hoe we tegen de zorg in de eerste lijn aankijken komt bijna net zo overeen als onze namen, al berust dat laatste op toeval. Zowel de huisarts als de wijkverpleegkundige dient autonoom te zijn en focus op zorg te hebben. Hoe beter zij samenwerken met elkaar hoe efficiënter het wordt: meer werkplezier en betere zorg tegen lagere kosten. Vooral op het terrein van preventie is goede samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige een absolute voorwaarde. Samen stimuleren we dat nu, ook in onze praktijken.  

 Onlangs zijn we ook een partnerschap aangegaan met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Zij ondersteunen ons financieel zonder dat dit ten koste gaat van onze onafhankelijkheid. Daarnaast gaan zij huisartsen stimuleren om samen met ons praktijkhouder te worden. Uiteraard zijn we daar blij mee, niet in de laatste plaats omdat zorgverzekeraars steeds meer inzien hoe belangrijk een vaste huisarts is.  

Huisartsenraad en Governance  

Groei is geweldig, maar brengt wel uitdagingen met zich mee. Hoe zorg je ervoor dat Buurtdokters en alle aangesloten huisartsen goed met elkaar blijven communiceren? Daarom hebben we een Huisartsenraad ingesteld waarin praktijkhouders Josine te Kate, Hannah Coutinho en Jetse Heun zitting hebben. Nieuwe stappen in de samenwerking bespreken we eerst met hen. En als er onverhoopt onenigheid ontstaat met één van onze huisartsen bemiddelt de huisartsenraad.  

De huisartsenraad heeft ook een rol in de governance. Aanpassingen in ons bescheiden verdienmodel mogen pas na toestemming van de huisartsenraad. Dat maakt ons voor grote investeerders die snel geld willen verdienen zeer onaantrekkelijk. Een weloverwogen keuze. We willen onafhankelijk blijven en groeien met behoud van onze waarden en missie.  

Ontwikkelingen in de praktijk  

Op de werkvloer doen we natuurlijk elke dag ervaring op. Onze processen worden daardoor steeds efficiënter. Bob, die zorgeconoom is, kan bijvoorbeeld de kwartaalcijfers van de huisartspraktijk tegenwoordig vertalen in concrete en gedetailleerde stuurinformatie. Daarover gaan we met de teams van praktijken in gesprek. Wat gaat er goed, wat kan er efficiënter of beter? Dat zijn fijne bijeenkomsten, juist omdat ze niet over geld gaan, maar over de organisatie van zorg.  

 Ook in de HR-cyclus maken we mooie stappen. Goed personeel is schaars, dat merken wij ook. We worden nu steeds beter in het vinden van medewerkers voor praktijken, juist omdat Buurtdokters tegenwoordig experts op dat gebied in de organisatie hebben rondlopen. Het helpt enorm als je jezelf als nieuwe medewerker welkom voelt in de praktijk. Daar zetten we lijnen voor uit, zodat we niet alleen goede mensen vinden voor onze partnerpraktijken, maar hen ook binden en boeien.  

Een eigen patiëntenportaal: MijnPraktijk  

Wat we ook elke dag zien is hoe belangrijk de doktersassistent is. En hoe druk ze het heeft. Patiënten aan de telefoon, patiënten in de wacht, patiënten aan de balie, patiënten in de mail. Ze moet daarnaast urine controleren én vaak een eigen spreekuur draaien. En hoe drukker de assistent is, hoe meer de triage in het geding komt. Zodoende krijgt de huisarts het ook onnodig druk. De wachtkamer loopt vol met mensen die prima geholpen waren met een zelfzorgadvies of een telefonisch consult.  

 Daarom hebben onze developers samen met huisartsen en assistenten zelf een patiëntenportaal ontwikkelt: MijnPraktijk. De software maakt het assistenten makkelijker en laat de zorg efficiënt verlopen. Mensen kunnen zich via het portaal van MijnPraktijk inschrijven als patiënt, herhaalmedicatie aanvragen, hun dossier inzien én een afspraak maken. Maar voordat de afspraak ingepland wordt doorloopt de patiënt eerst een digitale triage. De triage, gestoeld op de NTS en NHG-standaarden, bepaalt de urgentie én het logistieke vervolg. Soms volstaat een zelfzorgadvies, soms een telefonische afspraak van 5 minuten. En dat vervolg kun je configureren naar jouw praktijk. Draait jouw assistente bijvoorbeeld een wrattenspreekuur? Dan kan de patiënt zichzelf daar direct voor inplannen. 

 Zo worden de assistente én de huisarts ontlast en verloopt de zorg efficiënter en patiëntvriendelijker. De inschrijving kost de assistent geen tijd meer, niemand komt meer voor niks op het spreekuur. En als er echt iets aan de hand is, is de dokter én goed voorbereid én heeft hij of zij alle tijd voor je. Ik ben echt trots op hoe het in elkaar zit. MijnPraktijk past zich helemaal aan op de lokale processen. Zorgverleners waar je werkafspraken mee hebt, zoals de fysiotherapeut of diëtist, kun je direct aansluiten op het portaal. Voor de toekomst biedt dat enorme kansen. Zeker als meerdere praktijken in een regio via een zorggroep aangesloten zijn. Zo kun je gezamenlijk een gespecialiseerde praktijkondersteuner COPD aannemen. Via MijnPraktijk lopen alle niet acute COPD vragen dan direct door naar zijn of haar agenda.  

Triageondersteuning aan de telefoon 

 Het mooiste van MijnPraktijk is dat het de werkelijkheid accepteert. Zelfs in vooruitstrevende praktijken verloopt slechts een kwart van al het patiëntcontact digitaal. Mensen bellen nu eenmaal graag de huisarts en dat gaat niet snel veranderen. Dus ondersteunt het triageprogramma van MijnPraktijk assistenten ook aan de telefoon. We werken nu aan spraakherkenning. Dat maakt het mogelijk dat een samenvatting van het gesprek indien nodig direct in het dossier terecht komt.  

 Inmiddels is MijnPraktijk bij dertien huisartspraktijken actief. Assistenten die er mee werken zijn enthousiast, vooral omdat zij niet langer allerlei schermen open hoeven te hebben. MijnPraktijk werkt intuïtief en creëert overzicht in een oogopslag. Daaraan merk je dat het samen met assistenten en huisartsen is ontwikkeld. De grootste uitdaging is om MijnPraktijk te integreren in alle huisartsinformatiesystemen. Voor Sanday, Tetra- en OmniHis is dat inmiddels gelukt. Medicom en Health Connected zullen spoedig volgen.  

Buurtdoktersacademie 

 We hebben de afgelopen jaren dus veel expertise opgebouwd als het gaat om ondersteuning van huisartspraktijken. Maar we weten ook dat niet iedere ambitieuze huisarts praktijkhouder met Buurtdokters wil worden. Daarom hebben we besloten onze inzichten en ervaring breed te delen. Het doel blijft immers dat iedereen in Nederland weer een vaste huisarts heeft. Dat hoeft niet per se met ons. Om die reden zijn we vorig jaar een eigen academie gestart, die geaccrediteerde masterclasses aanbiedt.  

 De focus bij de Buurtdoktersacademie ligt op ondernemersvaardigheden, zaken waar tijdens de huisartsenopleiding weinig aandacht voor is. Vorig jaar hebben we op die manier ruim zestig huisartsen handvatten gegeven voor een eigen praktijk, en dit jaar gaan we door met een geactualiseerd programma. Met name nascholing over declareren, geldstromen en het aansturen van een team is populair, ook onder bestaande praktijkhouders.  

De toekomst 

Het doel is eind volgend jaar op veertig aangesloten huisartspraktijken te zitten. Daarnaast willen we regio’s gaan ondersteunen die kampen met opvolgingsproblematiek, zoals Friesland en Limburg. En uiteraard gaan we onze academie en het patiëntportaal MijnPraktijk door ontwikkelen.  

Over een jaar of twee zal ik ongetwijfeld een vervolgartikel schrijven op dit platform. Ik hoop van harte dat we dan weer mooie stappen hebben gemaakt, maar vooral hoop ik dat meer jonge huisartsen gekozen hebben voor het praktijkhouderschap, of dat nu met of zonder ons is. Met ruim 13.000 huisartsen in Nederland is “iedereen een vaste huisarts” gewoon een reële doelstelling.  

Zoektermen op internet:

Buurtdokters, MijnPraktijk, Sophie Brühl, eerstelijn, huisartsenpraktijk, triage, Buurtzorg, academie, doktersassistente

Schrijf u in voor de nieuwsbrief


En ontvang elke 2 weken de nieuwsbrief met de meest recente artikelen in je mailbox!

Klik hier om in te schrijven

Dit zal sluiten in 10 seconden