Print Friendly, PDF & Email

Door Mariët Raatgever, zorggroepmanager beschouwend-oncologie en Richard Pal, gynaecoloog, beiden verbonden aan het Bravis ziekenhuis te Bergen op Zoom en Roosendaal.

Bravis brengt ziekenhuiszorg steeds dichter bij de mensen, zelfs tot in de huiskamer. Voor de patiënt is het fijn om niet voor elke afspraak, onderzoek of behandeling naar het ziekenhuis te hoeven reizen. Deze verschuiving draagt tevens bij aan het vinden van een oplossing voor de toenemende werkdruk in de zorgsector als gevolg van vergrijzing en personeelstekorten. De voornaamste drijfveer achter het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huis of zo dicht mogelijk bij huis, blijft de wens van de patiënten. Die krijgen nog meer de regie over hun eigen gezondheid en zijn toch verzekerd van dezelfde kwaliteit van zorg. In dit artikel lichten wij twee voorbeelden uit van zorg thuis: oncologische zorg thuis en CTG thuis oftewel het meten van de hartfrequentie bij de foetus van een risico zwangere door middel van een CardioTocoGram. 

Oncologische zorg thuis  

Door de groeiende vraag naar oncologische zorg en een toename van behandelingsmogelijkheden, heeft het Bravis ziekenhuis sinds de start van het Bravis Oncologie Centrum (2016) actief gezocht naar manieren om zorg dicht bij huis te bieden. Deze inspanningen zijn niet alleen ingegeven door strategische doelen maar ook door de wens om de belasting voor patiënten te verminderen. In 2023 werd meer dan 20% van de oncologische behandelingen succesvol thuis gegeven. Hierdoor was uitbreiding van capaciteit op de dagverpleging niet nodig.  

Capaciteitsuitdagingen en Innovatieve Oplossingen 

De dagverpleging van het Bravis Oncologie Centrum zag een toenemende zorgvraag, waardoor verplaatsing van een deel van de zorg naar huis noodzakelijk werd. Afgelopen jaren zijn al indrukwekkende aantallen behandelingen thuis gegeven, waaronder chemotherapie en immunotherapie, bloedtransfusies en botversterkende infusen. Inmiddels vindt ruim 20% van de oncologische behandelingen thuis plaats. In totaal ging het om 3178 behandelingen, waarvan ruim 900 behandelingen chemo-en immunotherapie (bij 84 unieke patiënten), 377 bloedtransfusies en 900 botversterkende infusen.  

Samenwerking met Allerzorg  

Voor de chemo- en immunotherapie heeft het Bravis ziekenhuis een onderaannemerschap afgesloten met Allerzorg. Dit betekent dat het Bravis ziekenhuis Allerzorg betaalt vanuit de DBC. Het ziekenhuis maakt (nog) geen gebruik van de facultatieve prestatie oncologische zorg thuis. Gespecialiseerd oncologieverpleegkundigen van Allerzorg dienen bij hematologische patiënten subcutane injecties toe met chemo- en immunotherapie. De medicatie wordt verstrekt door de klinische apotheek en de oncologieverpleegkundige neemt de medicatie mee naar de patiënt. De verpleegkundigen hebben bij de patiënt thuis toegang tot het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van de patiënt, waardoor een nauwgezette monitoring en registratie van toedieningen mogelijk zijn. Zo kan ook de specialist in het ziekenhuis zien wanneer de toediening heeft plaatsgevonden en of deze goed is verlopen.  

Zorgpaden en scholing zijn aanwezig in Bravis  

Voor de oncologische zorg thuis zijn zorgpaden opgesteld en is er een handboek beschikbaar met alle protocollen, richtlijnen en telefoonnummers. Tevens is er een structureel overleg tussen het ziekenhuis en het team oncologieverpleegkundigen thuis en vindt er scholing plaats vanuit het ziekenhuis.  

Patiënten zijn zeer positief 

Een cruciale factor voor het succes van de oncologische thuiszorg is de cultuur binnen het ziekenhuis, waarin het geven van zorg thuis als normaal wordt beschouwd. Uit metingen van de patiënttevredenheid blijkt dat patiënten en mantelzorgers zeer tevreden zijn, met als belangrijkste voordelen het verminderen van de vermoeiende reizen naar het ziekenhuis en het ervaren van meer mens-zijn in de eigen vertrouwde omgeving. 

Toekomstperspectief: Zelf toedienen van immunotherapie 

Het Bravis ziekenhuis heeft recent de ‘Zelfacademie‘ geïntroduceerd. Daarmee verkent het ziekenhuis de mogelijkheden om patiënten zelf de handelingen te leren. Het toedienen van immunotherapie kan een voorbeeld zijn. Een stap die niet alleen de regie bij de patiënt legt, maar ook aansluit bij vergelijkbare praktijken voor reumapatiënten. Hiermee zet het Bravis ziekenhuis een nieuwe standaard in patiëntgerichte zorg en innovatie, waarbij het welzijn van de patiënt centraal staat. 

Zorg voor zwangeren 

Het Bravis ziekenhuis heeft in samenwerking met de integrale geboortezorg-organisatie (IGO) Qocon uit de regio, grote stappen gezet om zorg voor zwangere en bevallen vrouwen dichter naar huis te brengen. Voorbeelden hiervan zijn thuismeten/ telemonitoring voor patiënten met zwangerschapshypertensie cq zwangerschapsdiabetes, thuiszorg voor zwangeren met hyperemesis gravidarum en de fototherapie thuis met de BilliCocoon slaapzak voor baby’s die geel zien. In 2023 hebben 57 patiënten gebruik gemaakt van thuismeten voor zwangerschapshypertensie en 142 van thuismeten voor zwangerschapsdiabetes. Ook zijn er 48 thuisbehandelingen geweest voor hyperimesis gravidarum. 

Thuismeten 

Door de inzet van thuismeten zorgt Bravis ervoor dat patiënten alleen het ziekenhuis hoeven te bezoeken indien dit nodig is op basis van metingen. Hierdoor vindt contact plaats op de juiste momenten, en worden onnodige contacten en bezoeken aan het ziekenhuis vermeden. Een patiëntengroep die tot november frequent naar het ziekenhuis moest komen voor controles zijn zwangeren met een indicatie voor het vaker dan 1 x per week maken van een CTG, waarbij de foetale hartfrequentie wordt gecontroleerd, hetgeen iets zegt over de foetale conditie op dat moment. Vroeger lagen deze vrouwen opgenomen in de kliniek, sinds enkele jaren worden deze controles op de triageafdeling gedaan. Zwangere vrouwen komen hiervoor meerdere keren per week en soms zelfs dagelijks naar het ziekenhuis. 

CTG thuis 

Sinds november 2023 kunnen deze patiënten gebruik maken van CTG thuis met behulp van de NemoRemote. Met deze technologie kunnen zij volledig zelfstandig de metingen uitvoeren. De techniek waarvan gebruik wordt gemaakt is een afleiding van het foetale ECG in tegenstelling tot het ‘klassieke’ CTG, waarbij de foetale hartfrequentie met behulp van de Doppler-techniek wordt vastgelegd. 

Koppeling HiX 

In samenwerking met Bravis heeft softwareprovider Chipsoft een koppeling gerealiseerd met haar systeem HiX, waardoor het mogelijk is gemaakt om de CTG’s die thuis door de patiënt zelf worden gemaakt direct in het obstetriedossier van de patiënt te zien en door de verpleegkundige, verloskundige of gynaecoloog kunnen worden beoordeeld. 

Eerste ervaringen met CTG’s thuis 

Er hebben reeds zes patiënten gebruik gemaakt van deze technologie. De eerste ervaringen van patiënten en zorgverleners zijn positief. Patiënten hoeven hierdoor minder vaak naar het ziekenhuis. Zij geven aan dat het systeem gebruiksvriendelijk werkt. Door de zorgverleners van Bravis kan adequaat en snel op de metingen kan worden gereageerd. Zorgverleners geven aan dat CTG’s goed geregistreerd worden en goed te beoordelen zijn. Triageverpleegkundige Kitty Lauwen vertelt: “Het is superpatiëntvriendelijk om het op deze manier te doen. We staan er heel gemotiveerd in. Het werkt heel prettig!” 

Tenslotte 

De ontwikkelingen om zorg naar (dichter bij) huis te verplaatsen vallen onder Bravis Beter Thuis. Deze en andere voorbeelden van Bravis Beter Thuis vind je op www.bravis.nl/bravis-beter-thuis. Het einde van deze ontwikkeling is nog niet in zicht.  

Over de auteurs 

Mariët Raatgever (1971) was in 1997 een van de eerste nurse practicioners (later verpleegkundig specialist) in Nederland en startte haar loopbaan in het UMC Utrecht op de mammapoli. Daarna werd zij verpleegkundig specialist oncologie in het Bravis ziekenhuis, waar ze in 2020 zorgmanager Oncologie werd. Vanaf 1 mei 2023 is ze zorggroepmanager Beschouwend en Oncologie. Zij is te bereiken via: M.raatgever@bravis.nl 

Richard Pal (1957) sinds 1993 gynaecoloog, opgeleid in de cluster van UMC Utrecht. Meer dan 30 jaar werkzaam in de regio Bergen op Zoom-Roosendaal; aanvankelijk in het Franciscus Ziekenhuis en later in het huidige Bravis ziekenhuis.Hij was stafvoorzitter van het Bravis ziekenhuis van 2015-2020 en is Bestuurslid van de Integrale Geboortezorg Organisatie Qocon. Pal is voorvechter van de intensieve samenwerking tussen de verschillende partijen in de geboortezorg. “Early adopter” van Thuismonitoring/-Thuiszorg voor (risico-)zwangeren.  

Zoektermen op internet:

Mariët Raatgever, Richard Pal, thuis monitoring, digitalisering, ziekenhuizen, CTG, immunotherapie, zorg thuis, Bravis ziekenhuis, oncologie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief


En ontvang elke 2 weken de nieuwsbrief met de meest recente artikelen in je mailbox!

Klik hier om in te schrijven

Dit zal sluiten in 10 seconden